Select Page

Aquest programa fomenta accions per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d’atur de llarga durada amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat. L’objectiu és trencar amb la seva situació de desocupació i, d’aquesta manera, evitar-ne la cronificació, tot facilitant-los experiència professional per a la seva inserció laboral.


Hi poden participar les persones en situació de d’atur de llarga durada que compleixen tots els requisits legals per a poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

El Consell Comarcal del Gironès ha contractat 4 perfils ENFEINAT: un auxiliar administratiu amb contracte laboral de 12 mesos, un auxiliar administratiu amb contracte laboral de 6 mesos, un peó de manteniment amb contracte de 12 mesos i un agent cívic per a 9 mesos.