Select Page

Desenvolupament econòmic local

Gironès Futur: Pla estratègic 2025

 

El Ple del Consell Comarcal del Gironès del 20 de març de 2019 ha aprovat el Pla Estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i d’ocupació de la comarca del Gironès. El document aprovat per unanimitat al Ple Comarcal recull les línies estratègiques i objectius de la comarca fins el 2025.

El Pla Estratègic ha estat elaborat de manera conjunta amb els ajuntaments de la comarca i diversos agents econòmics i socials del Gironès.

A partir d’una diagnosi prèvia, s’han realitzat diverses reunions, fins elaborar una carta programa amb 57 actuacions que es divideixen en cinc grans àmbits: Fem Equip, Economies Clau, Gironès Dinàmic, Gironès en xarxa i Terra de Fires.

Aquest conjunt d’accions i actuacions es consideren necessàries per complir els objectius de desenvolupament del Gironès que també defineix el document.

El pla pretén augmentar la qualitat de vida dels ciutadans de la comarca a partir de l’autoconeixement, impulsant una economia dinàmica en la que treballin persones amb residència a tota la comarca. També promou polítiques que posin en valor l’emprenedoria, millorant els serveis públics i l’atenció a les persones i, fent del Gironès un terra d’oportunitats que destaqui per la qualitat del coneixement i el desenvolupament del mateix.

  Butlletí digital de promoció econòmica

   

  Objectiu: compartir informació i experiències de la comarca amb tots els agents implicats en el territori.

  S’ha creat un canal informatiu de comunicació amb les àrees de promoció econòmica dels 27 municipis que formen el Gironès, la creació d’un butlletí digital envia comunicacions amb qüestions interessants relacionades amb la promoció econòmica al territori. El butlletí engloba temàtiques interessants de cada municipi, activitats relacionades amb la promoció econòmica o programes que els hagin funcionat, serveis i projectes que es realitzen des de l’equip de promoció econòmica del Consell Comarcal del Gironès. El projecte es realitza per millorar la comunicació dins l’àrea de promoció econòmica del Consell envers els Ajuntaments de la zona. Millora la visió global de comarca, la qualitat de la informació, incentiva a realitzar noves propostes i millora els canals de comunicació entre Ajuntaments i entre Ajuntaments i Consell. S’han editat 10 butlletins digitals.

   

  Butlletí de dades d’ocupació

   

  El mes d’abril ha finalitzat amb 337.030 persones aturades registrades a les Oficines de Treball de Catalunya. A la comarca del Gironès, hi ha 8.363 persones registrades a les llistes de l’atur, de les quals 3.753 són homes i 4.610 són dones. El nombre de persones registrades a l’atur disminueix en un 2,63% respecte del mes anterior i disminueix un 1,45% respecte de l’any anterior. La taxa d’atur en finalitzar el mes d’abril s’ha situat en un 8,52% al Gironès i en un 8,14% a les comarques gironines.

   

  Suport tècnic al desenvolupament local dels municipis

   

  Objectiu: Conèixer les necessitats dels Ajuntaments i fomentar el treball en xarxa. S’han realitzat 6 prospeccions als Ajuntaments de la comarca al llarg de l’any 2021.

  Durant la prospecció es realitza una reunió amb els representants de l’Ajuntament, es fa una breu introducció sobre els serveis que s’ofereixen des de promoció econòmica del Consell, enfocats principalment al foment del comerç de proximitat i el teixit empresarial i en la formació a través de capsules formatives per gent aturada. S’exposen els serveis que ofereix l’àrea de promoció econòmica i en quins projectes i com pot col·laborar amb l’Ajuntament i amb les seves necessitats.

  Consell escola

   

  Objectiu: fomentar l’emprenedoria i la dinamització comercial a través de jocs i gimcanes pels alumnes de primària.

  El Consell Escola és un projecte que neix a l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès i consisteix a crear jornades formatives orientades a educar els infants sobre la importància del petit comerç. El projecte pretén establir nexes i connexions amb el Departament d’Ensenyament i fomentar la necessitat de la compra de proximitat. A través de les jornades de la dinamització comercial i de la tasca de desenvolupament local que du a terme el Consell Comarcal del Gironès es planteja una gran pregunta: “Què seria del vostre municipi sense comerç?

  Si la vostra població vol participar al projecte i formar part del Consell Escola, us podeu posar en contacte amb l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès.

  Correu electrònic: alba.llinas@girones.cat

  Telèfon: 972 213 262

  Dinamització del comerç local i PAE

   

  Objectiu: Reconèixer, detectar i investigar les necessitats i possibilitats de desenvolupament econòmic dels municipis del Gironès. Promocionar, difondre i estimular, en cooperació amb altres agents, programes i mesures que afavoreixin la promoció econòmica i la dinamització empresarial, cercant un creixement econòmic sostenible.

  Al llarg de la prospecció amb els principals representants de promoció econòmica de la comarca per detectar les necessitats del teixit empresarial de cada població. S’estableix un pla d’accions que determina les visites a les associacions de comerciants de la comarca i als municipis que necessitessin suport en la dinamització comercial i empresarial de la població.

  Alguns dels resultats en els quals estem treballant són la creació d’associacions empresarials i/o comercials en diferents municipis de la comarca, enquestes de necessitats del teixit empresarial, creació de campanyes de dinamització comercial o formacions enfocades al mateix col·lectiu.

  També s’ha creat el catàleg de dinamització empresarial on hi ha propostes d’actuacions per tots aquells municipis de la comarca que vulguin realitzar accions de dinamització comercial.

  Taules de desenvolupament local

   

   Els objectius de les taules de treball que es realitzin són:

  • Afavorir la cooperació i concert entre els agents del territori
  • Potenciar nous projectes conjunts
  • Millorar la qualitat dels propòsits
  • Establir un seguiment de les propostes
  • Detectar les necessitats dels Ajuntaments
  • Oferir serveis comuns i d’utilitat pel desenvolupament local de la comarca
  • Informar del seguiment del Pla Estratègic del Gironès
  • Fer el seguiment i l’avaluació dels continguts del Pla
  • Comunicar i difondre els continguts de les reunions

  Les taules de desenvolupament fomenten la concertació territorial, sumen esforços entre els agents implicats en el projecte i construeixen un espai a curt, mig i llarg termini. Que permet la trobada de tots els agents implicats en la promoció econòmica del territori, per tal de donar impuls a projectes aturats o oblidats, millorar productes existents i crear nous propòsits que responguin a la realitat i a les necessitats de la comarca.

  Així doncs, s’estableix per part del Consell Comarcal la composició d’aquests espais que anomenem Consell Assessor, grup impulsor i taules de desenvolupament.