Select Page

Menjadors escolars – Curs 2023/2024

Procediment d’inscripció

La sol·licitud s’haurà d’omplir on-line per a cadascun dels alumnes accedint al tràmit mitjançant qualsevol dels certificats digitals autoritzats (FNMT, tCat, Cl@ve, idCat mòbil, etc.) del tutor/a representant.

Per accedir a la renovació de sol·licitud pre-omplerta, s’haurà d’accedir amb el mateix DNI/NIE que ho va tramitar el curs anterior. Alternativament, i només en cas de renovació d’una sol·licitud del curs anterior, podran demanar un Codi d’Expedient que rebran per SMS. Per això hauran d’indicar el DNI/NIE i el número de telèfon que constava a la sol·licitud del curs anterior.

 

Inscripcions en línea al servei de menjador escolar 2023/2024

Inscripció on-line

Una vegada s’hagi validat les dades omplertes es rebrà un correu electrònic de confirmació a l’adreça indicada on s’adjuntarà un document PDF amb el resguard de la sol·licitud omplerta. Una sol·licitud ja tramitada no es pot modificar.

El Consell Comarcal del Gironès gestiona directament 17 menjadors de centres escolars de la comarca, oferint servei a uns 2.000 usuaris diàriament. L’objectiu d’aquesta gestió és oferir un servei extraescolar bàsic en la societat actual, sempre que ho sol·liciti la comunitat educativa de cada centre escolar. Paral·lelament a la gestió, es realitza formació d’iniciació i continuada a coordinadors dels menjadors escolars, responsables de les empreses de monitoratge i als centres escolars per poder millorar el servei.

 

Documentació

En cas de nova sol·licitud o canvi de número de compte bancari d’una renovació, serà necessari adjuntar la fitxa de creditor degudament signada i segellada o, alternativament, podrà ser substituïda per un certificat de titularitat emès per l’entitat bancària on hi figuri el IBAN, nom complet i DNI/NIE del titular del compte. Sense aquest document no es podrà validar la sol·licitud.

Una vegada s’hagi validat les dades omplertes es rebrà un correu electrònic de confirmació a l’adreça indicada on s’adjuntarà un document PDF amb el resguard de la sol·licitud omplerta. Una sol·licitud ja tramitada no es pot modificar.

Altra documentació:

Normativa

Normativa de funcionament i condicions particulars El Decret 160/1996 de 14 de maig regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament. Es tracta d’un servei complementari d’ajuda a l’escolarització que el Consell Comarcal ofereix als centres en què la comunitat educativa ho ha sol·licitat.

Normatives de funcionament i preus públics per als menjadors escolars del curs 2023/2024:

Empreses col·laboradores