Select Page

Servei en matèria de Contractació Pública

Suport als ajuntaments per una gestió de la contractació pública eficaç i eficient.

El Consell Comarcal del Gironès ofereix als ajuntaments de la comarca un Pla de serveis en matèria de contractació pública:

1. Elaboració de Plecs Tècnics i Administratius: Creació de documents essencials per a una contractació eficient.

2. Assessorament Documental: Suport en la preparació de tots els documents que conformen l’expedient de contractació.

3. Contractació per delegació: Oferim la possibilitat de gestionar la contractació en nom dels ajuntaments, garantint un procés eficaç i transparent.

4. Assessorament Jurídic: Suport legal per assegurar la conformitat amb les normatives vigents.

5. Assistència en les Meses de Contractació: Col•laboració directa com a vocal en les reunions de les meses de contractació, aportant coneixement especialitzat.

6. Participació en Comitès d’Experts: Contribució com a membres experts per garantir decisions informades i estratègiques.

 

Consulteu el Pla de Serveis de Contractació Pública.

Consulteu el Pla Anual de Contractació del Consell Comarcal i les diferents licitacions.

Consulteu la informació associada a la contractació pública del Portal de Transparència del Consell Comarcal.