Select Page

Sol·licituds d’Ajut de menjador 2021/2022

Sol·licitud d’Ajuts de Menjador, per al curs 2021/2022

Procediment

La sol·licitud d’ajut per necessitats socioeconòmiques s’haurà d’omplir on-line, una per família, accedint al tràmit mitjançant un certificat digital autoritzat (FNMT, tCat, Cl@ve, idCat mòbil, etc.)  corresponent a qualsevol dels DNI/NIE dels tutors/res legals dels alumnes.

En cas de renovació d’una sol·licitud del curs anterior, alternativament, podran accedir demanant un Codi d’Expedient, al moment de fer la sol·licitud, que rebran per SMS. Per això hauran d’indicar el DNI/NIE i número de telèfon que constava a la sol·licitud del curs anterior.

 Termini ordinari del 10 al 31 de maig de 2021

  Sol·licitud d’Ajut de menjador

Documentació

Serà obligatori especificar l’IDALU (RALC) per tots els alumnes que sol·licitin l’ajut. Per a l’alumnat que encara no estigui matriculat a un centre educatiu, poden trobar aquest número (provisional) al resguard de preinscripció.

A la sol·licitud es podrà adjuntar la documentació acreditativa que sigui necessària (com DNI/NIE dels nous sol·licitants o en cas de caducitat, nous convenis de separació o modificacions, calendari actualitzat de custòdia compartida, certificat de cotitzacions de la Seguretat Social en cas de ser treballadora de la llar, resolució d’acolliment, llei de dependència, etc).

Alternativament es podrà enviar documentació per instància genèrica a la seu electrònica del consell comarcal o a la bústia becamenjador@girones.cat, especificant el NIF/NIE, nom, cognoms del tutor que envia la documentació i el nom i cognom dels fills, i l’escola on estan inscrits, i descriure els documents que s’aporten. Si disposa del Codi d’Expedient (que trobarà al resguard de sol·licitud) també s’haurà d’indicar.

Vídeo tutorial per tramitar els ajuts de menjador

Bases i Annexos

Atenció telefònica

TELÈFON HORARI ATENCIÓ

972 213 262   

De 8:30 h a 14:30 h  

Atenció per correu electrònic

Poden realitzar les seves consultes al correu electrònic becamenjador@girones.cat indicant totes les dades del sol·licitant i alumnat pel que es demana l’ajut.