Select Page

Pressupost

Es presenta per a la seva aprovació el pressupost consolidat del Consell Comarcal del Gironès per import de 28.798.258,49 € que representa un increment del 12,48 % respecte al de 2020. Aquest pressupost inclou el pressupost del propi Consell Comarcal per import de 22.675.376,49 €, amb un increment del 15,69 % respecte 2020 i el pressupost de l’Escola de Música del Gironès per import de 724.677,02 €, que representa una disminució del 3,57 % respecte al de l’any anterior. D’acord amb el mandat de la Llei 27/2013, LRSAL, s’ha incorporat al pressupost del Consell, el pressupost del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt que importa un total de 5.398.204,98 €.

 

2020 2021 VARIACIÓ
Consell Comarcal del Gironès 19.600.315,84 € 22.675.376,49 € 15,69 %
Escola de Música del Gironès 751.500,00 € 724.677,02 € -3,57 %
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 5.249.253,06 € 5.398.204,98 € 2.84 %
Pressupost abans consolidació 25.601.068,90 € 28.798.258,49 € 12.48 %

 

Pressupostos anteriors

ANY DESPESES I INGRESSOS OBJECTIUS D’ESTABILITAT
2021 PDF PDF
2020 PDF PDF
2019 PDF PDF
2018 PDF PDF
2017 PDF PDF
2016 JPG PDF
2015 JPG
2014 JPG
2013 JPG
2012 JPG
2011 JPG
2010 JPG
2009 JPG
2008 JPG