Select Page
Donada la situació generada pel COVID-19, el Govern ha publicat diferents Reals Decrets per demanar moratòries per al pagament de les quotes d’hipoteca i de lloguer d’aquelles persones que es troben en situació de risc.
Podeu trobar tota la informació en aquest enllaç de laGeneralitat de Catalunya

Publicada, 15/04/2020