Select Page

Pla de reactivació socioeconómica

El Consell Comarcal del Gironès, conjuntament amb la Universitat de Girona, ha desenvolupat el Pla de Reactivació Socioeconòmica després de la COVID-19 a la comarca del Gironès. El Pla té com a objectiu fixar les actuacions a realitzar a la comarca per afavorir la reactivació socioeconòmica després de la crisi derivada de la COVID-19.

 

Diagnosi de la situació actual a la comarca:

Metodologia:

 • Documentació estadística
 • Enquestes a la ciutadania i empreses
 •  Grups focals amb agents del territori
 • Taules de Treball tècnic
 • Grup impulsor

Primers resultats de la diagnosi

OFICINA D’IMPULS SOCIOECONÒMIC COMARCAL AL GIRONÈS

L’Oficina d’impuls socioeconòmic comarcal al Gironès neix a partir de la situació d’emergència viscuda davant la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

L’Oficina té com a objectiu desenvolupar actuacions per a la reactivació socioeconòmica de la comarca després de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 • Objectius
  • Oferir suport als agents comarcals per afavorir la reactivació socioeconòmica en el territori.
  • Crear treball en xarxa entre els diferents agents que faciliti la posada en marxa de projectes.
  • Desenvolupar actuacions a la comarca per afavorir la reactivació socioeconòmica.
 • Servei d’atenció a les persones:
  • Informació per a l’orientació laboral i recerca de feina.
  • Acompanyament a la tramitació.
  • Creació de xarxes de treball.
  • Accions formatives.
  • Actuacions per a la reducció de la bretxa digital a la ciutadania de la comarca.
 • Servei d’atenció a les empreses i tècnics de desenvolupament local de la comarca per:
  • Informació sobre emprenedoria i reempresa.
  • Informació sobre transformació digital a les empreses.
  • Informació sobre subvencions.
  • Recull d’agents de la comarca que treballen en el suport al teixit empresarial.
  • Activitats formatives.

Contacte

DIGITALITZACIÓ A LA COMARCA DEL GIRONÈS

La digitalització a la comarca es basa en diverses actuacions per reduir la bretxa digital de la ciutadania especialment en aquelles tasques relacionades amb la relació entre la ciutadania i l’administració pública.

 • Objectius
  • Informar i assessorar a la ciutadania en la gestió de tràmits digitals.
  • Fomentar l’autonomia dels ciutadans de la comarca davant la tramitació electrònica.
  • Facilitar la comunicació electrònica entre ciutadania i administració pública.
 • Actuacions:
  • Atenció a les persones usuàries des de diferents punts de comarca del Gironès. Amb la implantació de la figura dels Agents Digitals, s’estableixen 21 punts d’atenció repartits per la comarca del Gironès on s’atén a la ciutadania per resoldre qüestions relacionades amb tràmits digitals, especialment aquells relacionats amb l’administració pública.
  • Creació d’infografies, vídeos explicatius de tràmits concrets i material de consulta i ajuda.
  • Disseny d’activitats formatives en format presencial i virtual.

PLA FORMACIÓ 2021 A LA COMARCA DEL GIRONÈS

Aquest pla de formació per la 2021 es desenvolupa paral·lelament amb el Pla de Reactivació Socioeconòmica a la comarca del Gironès. Pretén treballar en xarxa a la comarca, donar sortida a formacions adreçades a tècnics, ciutadania i el teixit empresarial i no solapar la oferta formativa al Gironès.

 • Objectius
  • Planificar la formació a oferir a la comarca dirigida a la ciutadania, a les empreses i al personal tècnic d’ocupació i desenvolupament local que actua a la comarca.
 • Actuacions realitzades:
  • Taller bàsic Instamaps
  • Curs ACTIC nivell mitjà
 • Actuacions previstes:
  • Formació per a tècnics
  • Formació per a la ciutadania
  • Formació per el teixit empresarial

TAULES DE TREBALL

Les taules de treball anirien centrades en el coneixement de les actuacions dels serveis de promoció econòmica locals i de les seves necessitats conjuntament amb les mancances i oportunitats de les empreses del territori per continuar desplegant les estratègies i actuacions. Les línies estratègiques a treballar són impulsar la concertació territorial, donar suport a la dinamització de l’activitat econòmica, dinamitzar el teixit empresarial, dinamització social, fomentar la millora continua i la formació entre d’altres.

 • Els objectius de les taules de treball que es realitzin són:
  • Afavorir la cooperació i concert entre els agents del territori
  • Potenciar nous projectes conjunts
  • Millorar la qualitat dels propòsits
  • Establir un seguiment de les propostes
  • Detectar les necessitats dels Ajuntaments
  • Oferir serveis comuns i d’utilitat pel desenvolupament local de la comarca
  • Informar del seguiment del Pla de reactivació
  • Fer el seguiment i l’avaluació dels continguts del Pla
  • Altres
 • Taules de treball:
  • Grup Impulsor: la taula està formada per un grup d’experts i expertes de l’àmbit empresarial, associatiu, tècnics de treball, cooperatives, ocupacional, de formació, etc.
  • Taula de desenvolupament: formada per tècnics de desenvolupament local de la comarca.
  • Grups focals: petits grups per tractar temàtiques concretes de treball formats per tècnics experts en aquell àmbit a resoldre.
  • Consell assessor: taula política de presentació i avaluació de les actuacions.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE.