Select Page

Sistema d’Informació Territorial Municipal

El Sistema d’Informació Territorial Municipal – Girona (SITMUN) és una eina que permet visualitzar de forma estructurada i en un únic visor tota la informació cartogràfica disponible, a diferents escales i per a tots els municipis de la demarcació de Girona.

La plataforma SITMUN és de lliure accés per a la ciutadania, que pot consultar des de les dades del cadastre fins al tipus de sòl de la seva parcel•la o la xarxa viària.

Per promoure l’ús del SITMUN entre els ens locals, s’ha creat la Xarxa Local SITMUN – Girona. L’objectiu de la Xarxa és posar a l’abast dels ajuntaments i d’altres ens locals de la demarcació de Girona el Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN), una eina per a la consulta i l’anàlisi de cartografia municipal a través dels serveis següents:

  • Accés a la plataforma SITMUN, que conté: l’aplicació específica SITMUN (eina SIG amb tecnologia web) i mòduls específics per facilitar la gestió d’informació geogràfica i la generació d’informació geogràfica segons els estàndards establerts per la directiva INSPIRE.
  • Suport en la preparació de cartografia per introduir al SITMUN, amb la finalitat de garantir-ne l’homogeneïtzació.
  • Organització de jornades en l’àmbit de la Xarxa Local SITMUN – Girona.
  • Formació bàsica per a la utilització de SITMUN.

S’adreça a ens públics,entitats, empreses, tècnics d’ens locals, càrrecs electes, càrrecs amb responsabilitats de gestió en els àmbits locals i sindicals, empreses, emprenedors, entitats i ciutadania en general.

Els ens locals tenen la possibilitat de gestionar la informació cartogràfica corresponent al seu àmbit territorial mitjançant l’adhesió a la Xarxa Local SITMUN-Girona. El Consell Comarcal del Gironès ja està adherit al projecte.

Per sol·licitar aquest servei cal:

  • Adherir-se a la Xarxa Local SITMUN – Girona mitjançant un acord del Ple.
  • Emplenar el formulari d’inscripció i enviar-lo per mitjà de la plataforma EACAT.

Trobareu tota la documentació a l’enllaç següent:
http://www.ddgi.cat/web/servei/1212/sistema-d-informacio-territorial-municipal—girona-sitmun