Select Page

Treball i formació: Agents digitals i Línia DONA

L’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Gironès ha dut a terme el programa Treball i Formació amb l’objectiu de fomentar l’ocupabilitat de les persones amb més dificultat per incorporar-se al mercat de treball. En el marc del programa també s’ha dut a terme una formació transversal de 60 hores per a totes les persones participants, que els ha permès adquirir competències per millorar les possibilitats d’accés al mercat de treball un cop finalitzat el programa.

Durant el 2021 s’ha dut a terme el projecte d’agents digitals del Gironès amb la convocatòria extraordinària del programa Treball i Formació. El projecte s’ha desenvolupat als municipis de la comarca, establint 21 punts d’actuació distribuïts pel territori amb l’objectiu de reduir la bretxa digital, empoderar la ciutadania i donar suport als tràmits digitals. S’han realitzat més de 2.000 actuacions, on han destacat el suport a la tramitació de beques menjador i la potenciació de l’ús d’identificadors i certificats digitals, entre moltes altres. Els contractes d’aquesta convocatòria extraordinària de Treball i Formació han estat de 9 mesos.

Al llarg del 2021, també s’ha dut a terme el programa Treball i Formació línia DONA, on el Consell Comarcal del Gironès ha incorporat dues persones per a donar suport a les àrees de medi ambient i serveis socials. En aquest cas, la seva tasca s’ha centrat en el projecte contra la pobresa energètica per tal d’ajudar a les famílies més vulnerables de la comarca en la reducció de la despesa en subministraments. En aquest cas, la durada dels contractes d’aquesta convocatòria ha estat de 12 mesos.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d‟Ocupació de Catalunya i pot ser cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 i efectuat d‟acord amb les condicions establertes al programa Treball i Formació regulat per la l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer i les Resolucions TSF/1419/2020, de 16 de juny i la Resolució TSF/2831/2020, de 30 d’octubre respectivament.

Per a qualsevol consulta, podeu adreçar-vos personalment a la seu del Consell Comarcal del Gironès (Avinguda de França, 221 – Sarrià de Ter), per telèfon (972 21 32 62) o per correu electrònic a: promocioeconomica@girones.cat