Select Page

Gestió energètica

Projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica

Cada vegada hi ha més persones amb dificultats per cobrir les necessitats bàsiques de gas i electricitat i que, per tant, pateixen pobresa energètica.

El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i el Consell Comarcal del Gironès han iniciat el Projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica, amb el suport de l’entitat Ecoserveis, que té com a principals objectius la implementació de mesures de prevenció de la pobresa energètica a les llars amb pobresa energètica i amb persones vulnerables (infants, malalts, gent gran, etc.), i la formació i assessorament dels equips dels Serveis Bàsics d’Atenció Social de la comarca per atendre les persones en aquesta situació.

Aquest projecte s’inicia com a prova pilot a partir del darrer trimestre de 2014 i el 2015, durant la qual es realitzaran avaluacions in-situ de les llars en situació d’impagament de subministraments bàsics o de pobresa energètica amb persones vulnerables, i en les quals es duran a terme petites millores en l’enllumenat, l’aïllament, etc. alhora que s’assessorà en bones pràctiques per reduir el consum energètic i es millorarà la contractació dels subministraments si escau. Les llars que participen en el projecte són derivades des del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

Un element cabdal d’aquest projecte és la la creació de la Taula comarcal contra la pobresa energètica, per establir les sinergies de col·laboració i d’intercanvi de la informació necessària entre tots els agents institucionals, socials i econòmics implicats. Formen part de la Taula comarcal el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, juntament amb els ajuntaments de la comarca, les entitats del Tercer Sector, les comercialitzadores d’energia locals i d’energies renovables, el gremi d’instal·ladors de Girona i els establiments comercials de l’àmbit de la il·luminació, climatització i electrodomèstics, així com les companyies distribuïdores d’aigua de la comarca.

Aquest projecte és obert a totes les aportacions i propostes dels agents implicats, per la qual cosa us animem a participar-hi i sumar esforços per tal de fer front a la creixent problemàtica de la pobresa energètica.

El programa Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Diputació de Girona va subvencionar 1 nevera, 9 deshumidificadors i 12 radiadors elèctrics a les llars vulnerables auditades al 2020; 13 neveres, 6 radiadors i 18 deshumificadors al 2021.

En la convocatòria del 2022 de la subvenció en el marc d’aquest programa, s’han entregat 4 neveres, 4 radiadors i 21 deshumificadors en les llars auditades.

 

Amb la col.laboració de:
         

Per a més informació:

Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès
medi.ambient@girones.cat

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
info@cbs.cat

Enllaços:

Per sol·licitar aquest servei us podeu adherir al Pla de Serveis de gestió energètica.

Servei de Comptabilitat Energètica

Aquest servei és gestionat pel Servei comarcal de l’Energia del Consell Comarcal del Gironès i realitza les següents funcions:

  • Introducció de la càrrega de dades de facturació energètica mensual de 18 municipis del Gironès al software específic de comptabilitat energètica, actualment GEMWEB.
  • Seguiment i verificació de la facturació mensual dels 18 municipis, gestionant les alarmes indicades pel sistema de comptabilitat energètica amb la comercialitzadora.
  • Proposta de millores en optimització de potència, canvi de tarifa i reducció d’energia reactiva.
  • Anàlisi de consums i detecció i propostes de millora en consums anòmals.
  • Gestió de les altes i baixes dels subministraments dels 18 municipis del Gironès.
  • Assessorament tècnic per fomentar la implantació d’actuacions d’eficiència energètica a les instal·lacions per tal de disminuir el consums energètics.
  • Informar als municipis sobre possibles subvencions i ajuts relacionats amb l’adequació d’instal·lacions per a l’estalvi energètic i implantació d’energies renovables.
  • Reunió anual amb els diferents municipis per presentar l’informe de l’anàlisi realitzat.
  • El Servei de Comptabilitat Energètica compta el suport de la campanya “Del Pla a l’acció (2018-2019) de la Diputació de Girona.

Per sol·licitar aquest servei us podeu adherir al Pla de Serveis de gestió energètica.

Punt d’InfoEnergia

El Consell Comarcal del Gironès, dins la campanya “Del Pla a l’acció” (2018-2019) de la Diputació de Girona, posa en marxa els punts d’informació energètica municipals adreçats a la ciutadania.

Des del mes d’octubre del 2018 fins al setembre del 2019 el tècnic del Servei comarcal d’Energia es desplaçarà mensualment als municipis de Llagostera, Cassà de la Selva, Fornells de la Selva, i Madremanya, per donar assessorament en la despesa energètica a la llar i els serveis, en la instal.lació d’energies renovables als habitatges, i dels avantatges del cotxe elèctric, entre d’altres.

Paral·lelament als punts d’informació en aquests municipis, a partir del mes d’octubre, es posarà a disposició de la ciutadania una bústia on-line on es podran realitzar consultes relacionades en l’àmbit de l’energia domèstica i de serveis. 

Per sol·licitar aquest servei us podeu adherir al Pla de Serveis de gestió energètica.