Amb la tecnologia de Blogger.

Llista definitiva de les persones admeses i excloses a les proves selectives per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics en joventut i promoció de la salut del Consell Comarcal del Gironès

Ja podeu consultar la llista definitiva de les persones admeses i excloses corresponent a les proves selectives per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics en joventut i promoció de la salut del Consell Comarcal del Gironès

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Consell d'alcaldes i alcaldesses del Gironès del mes de febrer

El consell d'alcaldes i alcaldesses del Gironès del mes de febrer, ha tingut com a eix principal les actuacions dirigides a les implantacions digitals de la comarca. I ha comptat amb la presència del conseller Jordi Puigneró.

En la seva arribada a les instal·lacions del Consell Comarcal del Gironès, el conseller Puigneró ha estat rebut per president del CCG, Quim Roca, i el vicepresident, Marc Puigtió. La rebuda institucional ha continuat amb la signatura del llibre d’honor del Consell per part del conseller.

Un cop a la Sala de Plens ha començat el Consell d'alcaldes i alcaldesses del Gironès programat. Un ple nombrós que ha inaugurat el president del CCG, Quim Roca, abordant l’ordre del dia previst i amb l’exposició de diversos informes d’interès. A continuació, el vicepresident, Marc Puigtió, ha explicat als d'alcaldes i alcaldesses diversos punts transcendents en l’àmbit del Consorci de Benestar Social.

Tot seguit, l’Hble. Sr. Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, ha pres la paraula per fer als alcaldes i alcaldesses assistents una breu pinzellada del seu departament, nou aquesta legislatura, per a continuació abordar 3 reptes bàsics del departament: connectivitat, ciberseguretat i administració digital.

Llista provisional de les persones admeses i excloses a les proves selectives per a la constitució d’una borsa de treball de dinamitzadors juvenils del Consell Comarcal del Gironès

Ja podeu consultar la llista provisional de les persones admeses i excloses corresponent a les proves selectives per a la constitució d’una borsa de treball de dinamitzadors juvenils del Consell Comarcal del Gironès.

Llista provisional de persones admeses i excloses

Llista provisional de les persones admeses i excloses a les proves selectives per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics en joventut i promoció de la salut del Consell Comarcal del Gironès

Ja podeu consultar la llista provisional de les persones admeses i excloses corresponent a les proves selectives per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics en joventut i promoció de la salut del Consell Comarcal del Gironès

Llista provisional de persones admeses i excloses

Ajuts Individuals de Desplaçament (AIDs)


Ajuts Individuals de Desplaçament (AIDs)
 

Curs 2019-2020.

 
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’Ajuts Individuals de Desplaçament als alumnes escolaritzats en centres escolars de primària, secundaria obligatòria i d’educació especial, d’acord amb el que disposa el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, en especial el seu article 8è.


Termini de presentació de sol·licituds: fins al 28/02/2020


Les famílies han d'haver presentat les sol·licituds signades al centre escolar abans d'aquesta data o podran quedar denegades per presentació fora de termini.
 
La sol·licitud s'haurà d'omplir on-line a través de la web del Consell Comarcal del Gironès per a cadascun dels alumnes sol·licitants. L'alumnat que ja va ser beneficiari d'aquest ajut per al curs 2018-2019 rebrà, el dia 7 de febrer a les 15h, un SMS amb un codi de renovació. Els nous sol·licitants, o aquells que no hagin rebut l'SMS, hauran de clicar l'opció Alta Nova.


Clicar AQUÍ per accedir a la sol·licitud on-line

El formulari de sol·licituds s'obrirà el dia 7 de febrer a les 15:00h.


Una vegada s'hagi validat les dades omplertes es rebrà un correu electrònic de confirmació a l'adreça indicada on s'adjuntarà un document PDF amb la sol·licitud omplerta. Aquesta sol·licitud s'haurà d'imprimir, signar, fer segellar per l'entitat bancària (si s'escau) i entregar al centre escolar de destí. El segell d'entitat bancària podrà ser substituït per un certificat de titularitat emès per l'entitat bancària que s'adjuntarà a la sol·licitud.
 
 
 
Els centres escolars han de presentar les sol·licituds rebudes, conjuntament amb l'Annex Centres degudament omplert, en format PDF i signat digitalment, al registre electrònic d'entrada del Consell Comarcal com a màxim a data 6 de març de 2020.

© 2012-2018 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de protecció de dades | Política de cookies
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262