Amb la tecnologia de Blogger.

Atur registrat al Gironès: juny 2020

El mes de juny ha finalitzat amb 485.019 persones aturades registrades a les Oficines de Treball de Catalunya. A la comarca del Gironès hi ha 11.780 persones registrades a les llistes de l’atur, de les quals 5.562 són homes i 6.218 són dones. El nombre de persones registrades incrementa un 0,91% respecte del mes anterior i incrementa un 39,52% respecte de l’any anterior. La taxa d’atur en finalitzar el primer trimestre de l’any 2020 es va situar en un 10,79% al Gironès.

Bases generals i específiques per regular els processos selectius per a l'accés a places de l'escala d'administració general/especial de la plantilla de funcionaris i a places de la plantilla de personal laboral, per a l'estabilització de l'ocupació temporal, vacants a la plantilla de personal, i la convocatòria dels respectius procediments selectius

Ja podeu consultar les bases generals i específiques per regular els processos selectius per a l'accés a places de l'escala d'administració general/especial de la plantilla de funcionaris i a places de la plantilla de personal laboral, per a l'estabilització de l'ocupació temporal, vacants a la plantilla de personal i formular les vostres sol·licituds a la convocatòria respectiva.
Finalització del termini de la convocatòria: [Pendent publicació al DOGC]

Memòria d'Activitats 2019

Com cada any, toca fer un balanç de la gestió i la feina realitzada pel Consell Comarcal del Gironès, un informe que pretén avaluar els resultats  obtinguts durant l’exercici anterior i que han de servir, per millorar la gestió del propi ens. 

Ajuts Individuals de Desplaçament (AIDs)


Ajuts Individuals de Desplaçament (AIDs)

Curs 2019-2020.
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’Ajuts Individuals de Desplaçament als alumnes escolaritzats en centres escolars de primària, secundaria obligatòria i d’educació especial, d’acord amb el que disposa el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, en especial el seu article 8è.


Llista provisional de les persones admeses i excloses al procés selectiu per al nomenament, amb caràcter temporal, d'un enginyer, en règim de funcionari interí i per a la constitució d’una borsa de treball del Consell Comarcal del Gironès

Ja podeu consultar la llista provisional de les persones admeses i excloses al procés selectiu per al nomenament, amb caràcter temporal, d'un enginyer, en règim de funcionari interí i per a la constitució d’una borsa de treball del Consell Comarcal del Gironès

Llista provisional de persones admeses i excloses
© 2012-2018 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de protecció de dades | Política de cookies
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262