Amb la tecnologia de Blogger.

El Consell Comarcal del Gironès renova el Pla Comarcal de Prevenció de Residus

El Consell Comarcal del Gironès ha renovat aquest dimecres al vespre el Pla Comarcal de Prevenció de Residus del Gironès 2019-2020, destinat a la millora de la prevenció de residus i al consum responsable, i a consolidar les actuacions de prevenció dins de la gestió de residus municipals.

El document aprovat recull les línies estratègiques i objectius comarcals dels propers anys. Entre ells, disminuir la generació total de residus municipals en un 10 %, augmentar el grau de sensibilització i participació dels diversos actors socials en les estratègies comunes de prevenció de residus o reduir l’any 2020 en un 50% el malbaratament alimentari.

Resolució d'Ajuts de Menjador Escolar - Curs 19/20

Resolució de 5 de setembre de 2019 sobre l'aprovació/denegació dels AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR per al curs 2019/2020.


Buscar per centre escolar i els 4 últims caràcters alfanumèrics del DNI/NIE del tutor/a sol·licitant de l'ajut.

El termini per a la presentació de reclamacions (recurs de reposició) finalitza el 10 d'octubre.
Relació definitiva de persones admeses i excloses a les proves selectives per regular el procés selectiu per a l’accés a una plaça d’administratiu de fiscalització i control de règim intern, funcionari de carrera, subgrup C1

Ja podeu consultar la relació definitiva de persones admeses i excloses a les proves selectives per regular el procés selectiu per a l’accés a una plaça d’administratiu de fiscalització i control de règim intern, funcionari de carrera, subgrup C1.

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Centres escolars [Gestió de menjadors]


Menjadors escolars (informació, normatives, inscripcions i baixes)

El Consell Comarcal del Gironès gestiona directament 17 menjadors de centres escolars de la comarca, oferint servei a uns 2.000 usuaris diàriament. L’objectiu d’aquesta gestió és oferir un servei extraescolar bàsic en la societat actual, sempre que ho sol·liciti la comunitat educativa de cada centre escolar.

Paral·lelament a la gestió, es realitza formació d’iniciació i continuada a coordinadors dels menjadors escolars, responsables de les empreses de monitoratge i als centres escolars per poder millorar el servei.
 

 Altra documentació:
La fitxa de creditors cal omplir-la i validar-la per l'entitat bancaria sempre que es realitzi una alta nova al servei de menjador o un canvi de domiciliació bancària dels rebuts de menjador. Aquest document cal entregar-lo al Consell Comarcal, ja sigui per correu electrònic o a través de l'escola corresponent.


Normativa [Gestió de menjadors]


Normativa de funcionament i condicions particulars

El Decret 160/1996 de 14 de maig regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament. Es tracta d'un servei complementari d'ajuda a l'escolarització que el Consell Comarcal ofereix als centres en què la comunitat educativa ho ha sol·licitat.
Normatives de funcionament i preus públics per als menjadors escolars del curs 2019/2020:
© 2012-2018 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de protecció de dades | Política de cookies
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262